اداره آموزش دانشگاه

اداره آموزش دانشگاه

اداره آموزش دانشگاه

سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۸ بازدیدها : 2662

باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم می  رساند، با توجه به نزدیک شدن ایام امتحانات پایان ترم،ضرورت دارد دروس امتحانی خود را در سامانه سما با سامانه ریلاین مطابقت داده و در صورت هرگونه مغایرت به گروه مربوطه مراجعه نمایند.

اداره آموزش دانشگاه